Kriteria pro testy
Procesní model
Analýza rizik
Datový model
Minispecifikace procesů
Prezentace
Funkční model
Dynamický model
Analytická dokumentace